Horari:

 

Dilluns de 19:30 a 21:00

Biodansa

 

Si ens aturem a reflexionar-ho uns instants, de seguida ens adonem que la dansa és un moviment profund que surt d’allò més entranyable de la persona. És un moviment de vida, un ritme biològic, ritme que també trobem al cor, a la respiració, a la nostra intimitat.

 

Aquesta activitat busca que aquells que la practiquin profunditzin en el seu propi jo a través dels sentiments provocats per la música i el moviment. El seu objectiu es promoure la integració de cadascú amb les seves pròpies emocions, fomentant que aquestes aflorin i combatent els bloquejos emocionals que hom pot experimentar i que sovint tenen una greu incidència negativa en la nostra salut física i mental.

 

Així doncs, és constitueix com un sistema d’auto-coneixement i auto-desenvolupament, que es vehicula a través de la música, els moviments i les experiències de grup. En definitiva, és un sistema d’integració humana, renovació orgànica, reeducació afectiva i d’aprenentatge de les funcions originàries de la vida, enteses com aprendre a viure a partir dels instints.

 

Aquí rau la importància del foment de la confiança dels membres participants en aquesta activitat i també la confiança mútua, per tal que la experiència sigui plena. L’objectiu final és el desenvolupament de capacitats humanes pròpies i també d’habilitats de comunicació i millora de les relacions humanes. Alhora, s’estimulen els potencials de vitalitat, sexualitat, creativitat, afectivitat i transcendència, que alguns anomenen Línies de Vivència.  

 

L’experiència es viu amb gran intensitat en l’aquí i l’ara, i es projecta amb qualitat ontològica, és a dir, sobre tota l’existència.