Teràpia de Moviments Rítmics

 

Què és?

La teràpia de moviment rítmic ha estat dissenyada pel Dr. Harald Bolmberg per abordar dificultats d’aprenentatge tan en infants com en adults.

El neonat quan neix ve equipat amb un programa innat de moviments automàtics que li permeten la supervivència més bàsica, són els reflexes primitius. Des de baixar pel canal del part, a succionar o seguir objectes amb la mirada i el cos.

Aquests moviments han d’estar presents durant els primer tres anys de vida, mentre es van integrant deixant lloc al control voluntari del moviment, reflexes posturals com el gateig, romandre de peu o assentat.

El neurodesenvolupament motor segueix un recorregut: des del control del moviment des d’estructures cerebrals més primàries com són el tronc encefàlic, dirigit pels reflexes primitius; fins al control motor des d’estructures més superiors com els ganglis basals o el cerebel: dirigit pels reflexes posturals.

Per a què?

Quan aquestes reflexes estan presents en edats més avançades parlem d’una immaduresa cerebral, amb afectacions tant en habilitats motores com afectives o cognitives.

Volem donar una segona oportunitat, la intervenció consisteix en una reestructuració funcional del cervell seguint la forma natural de integració dels reflexes primitius i d’establiment de connexions neuronals.

Per a qui?

Alguns dels símptomes següents poden ser una senyal de reflexes primitius no integrats:

* Dificultats atencional i concentració. Distraccions amb facilitat.

* Hiperactivitat.

* Impulsivitat.

* Males postures.

* Dificultats per romandre dret o assentat.