Música i Moviment

Aquest projecte dóna continuïtat a l'activitat de Música en Família. Està adreçat a infants de 3 a 8  anys.

 

​L'objectiu principal d'aquesta activitat és que els nens i les nenes profunditzin la seva formació musical d'una manera plaent i lúdica per tal que puguin gaudir al màxim d'aquest aprenentatge tot i afavorint a un desenvolupament integral.

 

Treballarem a través de les cançons, la dansa i el moviment, la pràctica instrumental, l'audició i els ritmes. Així fomentarem que el alumnes descobreixin el seu cos i el món que els envolta; tot ajudant-los a desenvolupar plenament la seva sensibilitat, la imaginació, la creativitat, la concentració, la percepció sonora, la memòria rítmica i melòdica, la projecció de la veu, el desenvolupament motriu, l’orientació espacial i també el treball en equip i l'empatia.

A partir dels 5 anys els iniciarem en la notació musical i l'aplicació d'aquesta a l'instrument que més els agradi., Treballarem amb grups reduïts i a partir dels interessos i gustos musicals dels alumnes. 

 

Entenem la música com un llenguatge. Així, abans de començar a analitzar-la, comencem practicant la música, per a que l’infant la interioritzi. Amb altres paraules, primer comencem a parlar i després a llegir i escriure. Totes les activitats dels diferents apartats es treballen de la següent forma: corporalment, sensorialment i finalment al paper.