Musicoteràpia

 

La musicoteràpia és un procés terapèutic en el qual un musicoterapeuta qualificat utilitza com a mitjà la música i els seus elements (so, ritme, melodia i harmonia) entre d'altres, per afavorir i promoure el benestar físic, mental i emocional. Així doncs, la música esdevé una eina molt poderosa que actúa de manera eficaç davant situacions ben diverses.

 

La musicoteràpia també ofereix un canal de comunicació que permet als usuaris expressar-se i comunicar-se amb major facilitat que amb altres llenguatges. 

 

El camp d'aplicació de la Musicoteràpia és molt ampli, ja que es pot utilitzar des dels primers mesos d'embaràs fins als últims moments de la vida d'una persona. Això fa que els seus camps d'intervenció siguin molt variats.

 

Tot adaptant-nos al que cadascú necessita, podem treballar la memòria de les persones grans; millorar la qualitat de vida de persones amb autisme i paràlisi cerebral;  reforçar el vincle entre el pares i els seus fills; o fomentar la creativitat, socialització i imaginació dels infants... Com hem dit abans, la música seria el fil conductor, l'instrument; però és l'ús que s'en fa, la especial cura que dediquem a preparar cada sessió, el que permet aplicar-ho a situacions tan diverses.

 

En definitiva, l'objectiu principal de la musicoteràpia és satisfer les necessitats físiques, psicològiques, cognitives i socials de les persones per tal de millorar la seva qualitat de vida.

 

El procés d'intervenció musicoterapèutica pot esdevenir per iniciativa pròpia del pacient o per la derivació per part d'algun altre professional (psicòleg, metge, terapeuta ocupacional...).

 

Per a més informació, us animem a contactar-nos.